پیگیری خرید
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶
دانلود اپلیکیشن :

کلوچه محلی خانگی پر کنجد

توضیحات

وزن 400 گرم تقریبا 18 عدد

تولیدکننده ایران زمین
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1400/03/30
قیمت ۱۸۰۰۰ تومان