پیگیری خرید
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
دانلود اپلیکیشن :

خیریه اهوازلند

شما با هر خرید در این امر خیر شریک هستید
۶۷۰,۲۱۶ تومان
درصدی از مبلغ هر سفارش به عنوان خیریه لحاظ می‌گردد.
(از سود مدیریت فروشگاه اهوازلند)