حساب کاربری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۷

کالباس پپرونی 60 درصد 250g گوشتیران

توضیحات

کالباس پپرونی 60 درصد 250 گرم گوشتیران

تولیدکننده گوشتیران
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1401/06/26
قیمت ۴۵۷۰۰ تومان