حساب کاربری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۱

کالباس خشک 70 درصد 250g گوشتیران

توضیحات

کالباس خشک 70 درصد 250g  گوشتیران

تولیدکننده گوشتیران
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1401/12/01
قیمت ۵۲۰۰۰ تومان