پیگیری خرید
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۰۴
دانلود اپلیکیشن :

کالباس خشک 70 درصد 250 گرم گوشتیران

توضیحات

کالباس خشک 70 درصد 250 گرم گوشتیران

تولیدکننده گوشتیران
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1400/03/01
قیمت ۳۶۵۰۰ تومان