حساب کاربری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۱

سوسیس هات داگ فرانکفورتر 80 درصد 300 گرم 202

توضیحات

سوسیس هات داگ فرانکفورتر 80 درصد 250 گرم 202

تولیدکننده 202
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1401/06/17
قیمت ۴۹۰۰۰ تومان