حساب کاربری
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ ۰۳:۵۱
× ساعت کاری ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰
سوسیس آلمانی 40 درصد 520 گرم گوشتیران

سوسیس آلمانی 40 درصد 520 گرم گوشتیران

توضیحات

سوسیس آلمانی 40 درصد 520 گرم گوشتیران

تولیدکننده گوشتیران
وضعیت موجود
تاریخ انقضاء 1401/06/01
قیمت ۷۶۰۰۰ تومان